Välkomstbrev till nyinflyttade

Hipp hipp hurra!

Till din nya bostad

Välkomstbrevet ger fina erbjudanden till dig som är nyinflyttad.

Så funkar det

Nytt hem i ny stad

Nytt hem
på ny ort

Välkomstbrevet
i din postlåda

Erbjudanden från
lokala aktörer

Välkomstbrevet skickas till dig som är nyinflyttad. Här har vi samlat erbjudanden, rabatter och tips för att du snabbt ska känna dig som hemma! Vi hoppas att du ska trivas här.

Integritetsinformation

Välkomstbrevet skickas till dig som nyligen bytt folkbokföringsort. Utskicket är ett samarbete mellan lokala företag och Lidh Reklam AB. I syfte att kunna genomföra utskicket behandlar Lidh Reklam AB (”Vi”) dina personuppgifter.

Nedan följer information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt om vilka rättigheter du har.

Personuppgiftsansvar
Lidh Reklam AB, 556488-3055, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i och med utskicken. Vi behandlar alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Insamling, hantering och utlämnande
För att kunna genomföra utskicket behandlar Lidh Reklam AB dina personuppgifter i form av namn och adress. Uppgifterna hämtas ur Statens personadressregister, SPAR. Vi hanterar inga känsliga uppgifter om dig och gör ingen profilering mer än urvalet nyinflyttade och ålder (18-80 år).

För att kunna stämma av fakturan kan de företag (våra kunder) som deltar i utskicket ta del av dina adressuppgifter på en dold sida. Företaget når sidan via en länk som mejlas dem. Efter 45 dagar raderas den dolda sidan. Företagen informeras om att uppgifterna uteslutande får användas för avstämning mot faktura.

Radering
Lidh Reklam AB raderar samtliga personuppgifter om dig senast efter tre månader.

Rättslig grund
Lidh Reklam AB hävdar intresseavvägning som rättslig grund för behandlingen och direktmarknadsföring som berättigat intresse.

Vår intresseavvägning har resulterat i att vi anser att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för ändamålet direktmarknadsföring väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för aktuellt ändamål.

Dina rättigheter
Som registrerad har du rätt att:

- begära tillgång till de personuppgifter som vi har registrerade om dig.
- begära rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som vi har registrerade om dig.
- be oss radera dina personuppgifter.
- invända mot att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
- inge klagomål till IMY (Sveriges nationella tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter) i det fall du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen.

Kontaktuppgifter
Du är välkommen att kontakta Lidh Reklam AB ifall du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud via mejl till dpo@lidhreklam.se eller skicka ett brev till följande adress: Lidh Reklam AB, Olofsdalsvägen 25, 302 41 Halmstad.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på Lidh Reklam AB om du har frågor om Välkomstbrevet och hur dina personuppgifter behandlas. Skicka ditt meddelande via kontaktformuläret nedan eller direkt till info@lidhreklam.se    Vill du hellre skicka ett brev så gör du det till följande adress:
    Lidh Reklam AB, Olofsdalsvägen 25, 302 41 Halmstad.